1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.13 (4 glasova)

Spisak materija (emulgatora) opasnih po zdravlje

(koriste se za konzerviranje i ulepšavanje izgleda i ukusa prehrambenih proizvoda)

1. Izazivači zloćudnih tumora:
E 105, E 121, E 123, E 125, E 126, E 130, E 142, E 152, E 210, E 213-217, E 240, E 330, E 477
2. Izazivači oboljenja želudačnog i crevnog trakta:
E 221-226, E 320-322, E 338-341, E 407, E 450, E 461-466
3. Alergeni: E 230-232, E 239, E 311-313
4. Izazivači bolesti jetre i bubrega: E 171-173, E 320, E 322

E 102 - opasan
E 216 - izazivač raka
E 103 – zabranjen
E 217 - izazivač raka
E 104 – sumnjiv
E 221 - poremećaj creva
E 105 – zabranjen
E 222 - poremećaj creva
E 110 – opasan
E 223 - poremećaj creva
E 111 – zabranjen
E 224 - poremećaj creva
E 120 – opasan
E 226 - štetan za kožu
E 121 – zabranjen
E 231 - štetan za kožu
E 122 – sumnjiv
E 232 - štetan za kožu
E 123 - VEOMA OPASAN !!!
E 241 - sumnjiv
E 124 – opasan
E 250 - premećaj pritiska
E 125 – zabranjen
E 251 - premećaj pritiska
E 126 – zabranjen
E 311 - izaziva osip
E 127 – opasan
E 312 - izaziva osip
E 130 – zabranjen
E 320 - holesterol
E 131 - izazivač raka
E 322 - poremećaj želuca
E 141 – sumnjiv
E 339 - poremećaj želuca
E 142 - izazivač raka
E 340 - poremećaj želuca
E 171 – sumnjiv
E 341 - poremećaj želuca
E 173 – sumnjiv
E 407 - poremećaj creva
E 180 – sumnjiv
E 450 - poremećaj želuca
E 210 - izazivač raka
E 461 - poremećaj želuca
E 211 - izazivač raka
E 462 - poremećaj želuca
E 212 - izazivač raka
E 463 - poremećaj želuca
E 213 - izazivač raka
E 465 - poremećaj želuca
E 215 - izazivač raka
E 466 - poremećaj želuca

Go to top